Συμπιεστής δευτερογενή καθαρισμού

Ο συμπιεστής δευτερογενή καθαρισμού χρησιμοποιείται σε μεγάλους καυστήρες και είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στις περιπτώσεις κακής ποιότητας βιομάζας (pellet).Τοποθετείται επάνω στον καυστήρα σε άμεση σύνδεση με τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο για τον αυτόματο έλεγχο του.
Sign Up
close-link
Sign Up
close-link
Sign Up
close-link