Καυσόξυλα - Ξύλα για το τζάκι ή τη σόμπα

Το ξύλο, ως καύσιμο υλικό, αποτέλεσε από πολύ παλιά, βασικό μέσο θέρμανσης της κατοικίας του ανθρώπου.
Αυτό ισχύει σε ορισμένο βαθμό και σήμερα, τόσο στις υπό ανάπτυξη, όσο και στις ανεπτυγμένες οικονομικά και πλούσιες σε δάση χώρες. Η χρήση του καυσόξυλου για την παραγωγή θερμότητας δεν είναι κάτι καινούργιο για τη χώρα μας, αφού μέχρι τη δεκαετία του 1950, το 15% της ενέργειας προερχόταν από το δασικό τομέα, υπό μορφή καυσόξυλων και ξυλανθράκων.

Από τις αρχές όμως της δεκαετίας του 1960 η κατανάλωση ξυλώδους βιομάζας, για ενεργειακούς σκοπούς, μειωνόταν συνεχώς. Σήμερα οι καταναλωτές στρέφονται και πάλι στη χρήση του ξύλου για την παραγωγή θερμότητας λόγω της υψηλής τιμής του πετρελαίου κυρίως και της χαμηλής τιμής των καυσόξυλων

Η Pellet24 αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για φτηνά καυσόξυλα υψηλής ποιότητας σας προσφέρει ξύλα για το τζάκι ή τη σόμπα σε πολύ χαμηλές τιμές. Τα καυσόξυλα Pellet24 είναι στεγνά και καλοκομμένα και πωλούνται σε παλέτες. Μονάδα μέτρησης είναι το κυβικό.

Ελέγξτε εάν υπάρχει διαθέσιμη προσφόρα στα καυσόξυλο ή επικοινωνήστε μαζί μας για την καλύτερη τιμή στα καυσόξυλα.